นักการภารโรงและยามรักษาปลอดภัย

นายนิรันด์ กึ่งวงษ์

นายมนต์ชัย ปราบภัย

นายสำรวย กึ่งไกร