ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) จะจัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ (อ่าน 174) 13 มิ.ย. 61
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปรจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 298) 05 มี.ค. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางสมพิศ สังข์สุวรรณ (อ่าน 269) 27 ก.พ. 60
ผลแพร่ผลงานทางวิชาการนางสมพิศ สังข์สุวรรณ (อ่าน 302) 27 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 344) 21 ก.พ. 60
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางเอมฤดี ทองพันชั่ง (อ่าน 307) 22 พ.ย. 59
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางเอมฤดี ทองพันชั่ง (อ่าน 321) 22 พ.ย. 59
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางเอมฤดี ทองพันชั่ง (อ่าน 333) 22 พ.ย. 59
Best Practice (อ่าน 415) 18 ส.ค. 59
เชิญชวนร่วมงานวันแม่แห่งชาติที่โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 (อ่าน 467) 07 ส.ค. 59
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 671) 08 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1-3 ) (อ่าน 534) 31 ต.ค. 58
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ป.4-6 ) (อ่าน 814) 31 ต.ค. 58
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้น ม.1-3 ) (อ่าน 721) 31 ต.ค. 58
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (อ่าน 355) 21 ต.ค. 58
ท่าน ผอ.ชัยชนะ ผลาพงศ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 เมืองทองธานี (อ่าน 375) 21 ต.ค. 58
29 กันยายน 2558 ท่านผู้อำนวยการ ชัยชนะ ผลาพงศ์ รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบ ด้านคาร์บอนต่ำ การลดก๊ (อ่าน 353) 21 ต.ค. 58
ความรัก ความผูกพัน ยังติดอยู่ในใจ เรา.. ชาว ท.1 เสมอและตลอดไป แด่คุณครูแสงเพชร คงเกียรติจิรา (อ่าน 344) 21 ต.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันเครื่องบินพลังยาง (อ่าน 409) 21 ต.ค. 58
เช้าวันนี้ที่หน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) ท่านผู้อำนวยการชัยชนะ ผลาพงศ์ และทีมงาน ได้ทำพิ (อ่าน 425) 21 ต.ค. 58
ร้อยรักดวงใจ สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ ภาพบรรยากาศ พิธีมุฑิตาจิต คุณครูแสงเพชร คงเกียรติจิรา จากใจคณะครูแ (อ่าน 350) 21 ต.ค. 58
เช้าวันนี้ที่หน้าเสาธง ท่านผู้อำนวยการชัยชนะ ผลาพงศ์ และคณะครู ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งข (อ่าน 292) 21 ต.ค. 58
พิธีเปิดงานมอบรางวัลและการประกวดธิดารีไซเคิล (อ่าน 339) 21 ต.ค. 58
กิจกรรมเข้าฐานบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) 25 สิงหาคม 2558 (อ่าน 404) 21 ต.ค. 58
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ได้รับเกียรติจากสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ให้ดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุ (อ่าน 345) 21 ต.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครู ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค ประจำปี 2558 (อ่าน 381) 21 ต.ค. 58
ท่าน ผู้อำนวยการชัยชนะ ผลาพงศ์ นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ตลอดทั้งภาคเช้าและ (อ่าน 283) 21 ต.ค. 58
งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) (อ่าน 423) 21 ต.ค. 58
เด็กชายสมชัย บุญศรี นักเรียนชั้น ป.6 เข้ารับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิหลวงปูศรี จำนวน 1,000 บาท เมื่อวัน (อ่าน 291) 21 ต.ค. 58
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)ได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาโรงเรี (อ่าน 375) 21 ต.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขัน โครงการศรีสะเกษเมืองคาร์บอนต่ำ ปี 2558 และการประกวดสร้า (อ่าน 496) 21 ต.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูจาก โรงเรียนเทศบาล1 (วัดเจียงอี)ที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานนั (อ่าน 732) 08 ก.ย. 58
ท่านผู้อำนวยการชัยชนะ ผลาพงศ์ พร้อมกับคณะครูได้ทำการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ (อ่าน 439) 08 ก.ย. 58
คุณครูรุ่งนภาเจือจันทร์ และคุณครูจุฑามาศ ใยขันธ์ ได้มอบเงินวิทยฐานะเดือนแรกให้กับโรงเรียน เพื่อให้โร (อ่าน 652) 08 ก.ย. 58
ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจีย (อ่าน 370) 08 ก.ย. 58
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงน้องอิ่ม ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์...ได้ฤกษปล่อยปลาดุกบิ๊กและปลาหมอยักษ์ (อ่าน 574) 08 ก.ย. 58
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) (อ่าน 353) 08 ก.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากกิจก (อ่าน 321) 08 ก.ย. 58
น้องๆ นศ.ฝึกประสบการณ์ ร่วมมือกันทำโครงการ "เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงน้องอิ่ม" (อ่าน 329) 08 ก.ย. 58
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ (อ่าน 325) 08 ก.ย. 58