ภาพกิจกรรม
สนาม bbl
27 รูปภาพUpdated 6 วันที่แล้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษและสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษร่วมกับครูศิลปะ ได้จัดทำโครงการพัฒนาสมองด้วยสนาม BBL เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองในแต่ละช่วงวัย และเป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2559,11:46   อ่าน 1451 ครั้ง