ภาพกิจกรรม
เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า 21 ตุลาคม 2559

วันนี้โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นำโดยท่านผู้อำนวยการชัยนะ ผลาพงศ์ นำบุคลากรเข้าร่วมร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า ที่ สวนสมเด็จฯ นอกจากนั้นร่วมกับบุคลากรจัดเตรียมข้าวกล่อง 2000 กล่อง จากนั้น ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำข้าวกล่องแจกประชาชนที่มาร่วมพิธีลงนาม แปลอักษร ถวายอาลัย ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้เราชาวเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) และชาวจังหวัดศรีสะเกษ ได้แสดงถึงพลังร่วมแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย สื่อถึงความหมายแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เราจะดำเนินตามรอยทางที่พ่อเคยสร้างไว้ จะเดินตามทางที่พ่อชี้แนะนำ มุ่งกระทำผลประโยชน์ด้วยศักดิ์ศรี พัฒนาคนเยาวชนเป็นคนดี ไม่คิดหนีเบื่อหน่ายกับการงาน ...
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2559,13:32   อ่าน 146 ครั้ง