ภาพกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดิน สู่การประกอบอาชีพ
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นำโดยท่านผู้อำนวยการชัยชนะ ผลาพงศ์ และได้รับเกียรติจากท่าน ผู้อำนวยการลิขิต ทองทัย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ได้ให้โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมร่วมกัน โดยวิทยากรคือครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดินและนำหมักชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน เป็นไปตามตามโครงการ การจัดการศึกษานอกระบบ (SBMLD) ทางโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ขอขอบพระคุณทางชุมชนโนนเค็ง ต.โพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ที่ให้ความร่วมมือและการตอบรับอย่างอบอุ่น มา ณ ที่นี้ค่ะ <3
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2559,13:27   อ่าน 421 ครั้ง