รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
1502/60 ถนนชัยสวัสดิ์   ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 045-612904


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :