ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 59 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) จะมีการจัดงานวันแม่แห่งชาติ